Stromy Miffek
732 909 058

Mgr. Karel Miffek
Na Kopečku 56
512 53 Tatobity
karel.miffek@seznam.cz

Služby

Věnuji se ošetřování stromů a kácení ve ztížených podmínkách. V případě potřeby jsem schopen realizovat zakázky většího rozsahu s dalšími prověřenými arboristy. Poskytuji poradenství a odborné konzultace...

Realizace a reference

Památné stromy

Rizikové kácení

Během svého působení jsem pokácel stovky stromů ve ztížených podmínkách, které představuje buď poškozený strom či zástavba, stromy a elektrické vedení v bezprostředním okolí káceného stromu. Ke kácení využívám vysokozdvižnou plošinu, jeřáb ...

Zámecké a městské parky